Z ostatniej chwili:
Wywiad z Rektorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Do góry